Tag Archives: Bosna i Hercegovina

23.10.2014, NIAR – PRIMER DOBROG ODNOSA LOKALNE ZAJEDNICE I ROMA

Tuzla, 23.10, NIAR – Na inicijativu Mehmeda Mujića, vijećnika u Skupštini grada Tuzle (BiH) i predsednika NVO “Evropski put Roma” u romskom naselju Krojčica izgrađena je nova ulica dužine 350 m. Izgradnju je pomoglo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija BiH kao i opština Tuzla koja posvećuje dužnu pažnju problemima marginalizovanih grupa građana i onih kategorija koje su u teškom socio-ekonomskom ... Read More »

22.10.2014, BHRIC – ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR: Udruženje “KALI SARA”

Dekada uključenja Roma 2005 – 2015. Dekada uključenja Roma je političko iskazivanje volje država članica da na institucionalan način riješe problem Roma. Istovremeno, ona predstavlja inicijativu, pokret i projekt kojem je cilj da u desetogodišnjem periodu (2005–2015.) značajno smanji diskriminaciju prema Romima i utječe na poboljšanje njihovog socioekonomskog statusa. Dekada uključenja Roma je međunarodna inicijativa koja prvi put i na ... Read More »

19.10.2014, Slobodna Evropa – Nepostojeći Romi: Život bez rodnog lista

Prema procjenama domaćih i međunarodnih organizacija, u Bosni i Hercegovini živi više od 4.000 djece romske nacionalne manjine koja nikada nisu upisana u matične knjige rođenih. To znači da ta djeca pravno ne postoje. U zvaničnim knjigama nemaju imena i prezimena, niti bilo koje drugo pravo, kao što su zdravstveno osiguranje, dječiji doplatak itd. Imigracije koje su uslijedile tokom i ... Read More »

26.7.2014, Buka – Romi u BiH: između predrasuda i diksriminacije

Romi su najbrojniji među 17 nacionalnih manjina. Pretpostavlja se da u BiH živi oko 80 000 Roma. U Evropskoj uniji živi između 10 i 12 miliona Roma, što ih čini najbrojnijom nacionalnom manjinom u ovom dijelu svijeta.  I u našoj zemlji, Romi su najbrojniji među 17 nacionalnih manjina. Pretpostavlja se da u BiH živi oko 80 000 Roma. Kao narod ... Read More »

15.7.2014, humanrightseurope.org – Sud: Bosna i Hercegovina mora uspostaviti politički sistem za izbore bez diskriminacije

Sudije za ljudska prava su apelovale na vlasti u Bosni i Hercegovini da uspostave anti-diskriminatorni politički sistem. U današnjoj presudi u slučaju Zornić protiv Bosne i Hercegovine (aplikacioni br. 3681/06), koja nije konačna, Evropski sud za ljudska prava je odlučio: sa šest glasova prema jedan, da je bilo kršenja Člana 14 (zabrana diskriminacije) u konjukciji sa Članom 3 Protokola 1 ... Read More »