Tag Archives: Dekada inkluzije Roma

15.11.2014, Mreža mira – Dekada socijalne inkluzije Roma 2005 – 2015

Posljednju fazu “Dekade socijalne inkluzije Roma 2005-2015“ Bosna i Hercegovina dočekuje bez ijednog zaposlenog Roma u državnim institucijama. Pet romskih koordinatora pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH čiji zadatak je, između ostalog, bio da koordinišu saradnju između institucija vlasti na svim nivoima i romskih udruženja, prije par mjeseci prestali su da rade. Adnan Šubert, sad već bivši koordinator ... Read More »

22.10.2014, BHRIC – ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR: Udruženje “KALI SARA”

Dekada uključenja Roma 2005 – 2015. Dekada uključenja Roma je političko iskazivanje volje država članica da na institucionalan način riješe problem Roma. Istovremeno, ona predstavlja inicijativu, pokret i projekt kojem je cilj da u desetogodišnjem periodu (2005–2015.) značajno smanji diskriminaciju prema Romima i utječe na poboljšanje njihovog socioekonomskog statusa. Dekada uključenja Roma je međunarodna inicijativa koja prvi put i na ... Read More »

29.7.2014, NIAR – PRAZNA OBEĆANJA? ROMKINJE U DEKADI INKLUZIJE ROMA

Beograd, 29.07.2014. god. (NIAR) – Većina organizacija koje se bave ljudskim pravima fokusiraju se na prava svih Roma, i često ne obraćaju pažnju na rodne aspekte kršenja ljudskih prava istakla je Tatjana Perić, u Projektu: ,,Rodni pogled na Dekadu inkluzije Roma”.  Organizacije koje se bore za prava žena i univerzalistički feministički pokret, sa druge strane, često ignorišu složenost problema sa ... Read More »

27.7.2014, NIAR – PRAZNA OBEĆANJA? ROMKINJE U DEKADI INKLUZIJE ROMA

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 pokrenuta je u vrijeme vrhunca interesovanja za prava Roma u Evropi. U okviru ove međunarodne inicijative, državnici iz devet evropskih država obavezali su se da će poboljšati situaciju Roma u svojim zemljama, uz podršku Instituta za otvoreno društvo (Open Society Institute), Svjetske banke (World Bank), i drugih državnih i međunarodnih agencija.1 Sve akcije u ... Read More »

7.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Novi saziv Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

Vlada Republike Srbije imenovala nove članove Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma U Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma imenovana su sledeća lica: 1. za predsednika: – Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2. za zamenika: – Dagoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava 3. ... Read More »

1.7.2014, Sekretarijat Dekade inkluzije Roma – Izveštaji o napretku država dostupni za preuzimanje

Izveštaji o napretku podnešeni od strane vlada, članica Inicijative Dekade, Sekretarijatu Dekade za njihovu implementaciju Nacionalnih akcionih planova Dekade i Nacionalnih romskih integracionih strategija u 2013.godini, su sada dostupni na vebsajtu: http://romadecade.org/news/decade-progress-reports-for-2013/9762 Izveštaj srpske vlade (na engleskom jeziku) je dostupan na sledećoj adresi: http://romadecade.org/cms/upload/file/9762_file11_rs-2013.pdf Read More »

23.6.2014, ljudskaprava.gov.rs – Održana radionica „ Ekonomsko osnaživanje Roma“ i 26. Međunarodni komitet Dekade inkluzije Roma u Podgorici

Radionica „Ekonomsko osnaživanje Roma“ održana je u Podgorici od 17-18. juna. Na radionici su predstavljeni neki od projekata koji se tiču ekonomskog osnaživanja Roma u zemljama članicama Dekade. Nakon ove radionice, od 18-19. juna održan je 26. Međunarodni komitet Dekade inkluzije Roma. Sastanku su prisustvovale sve zemlje članice Dekade osim Rumunije. Dr Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i ... Read More »

19.6.2014, NIAR – BIH preuzela predsedavanje Dekadom Roma od Crne Gore

U okviru redovne smene na kormilu Dekade inkluzije Roma na Balkanu, danas je predsedavanje od Crne Gore preuzela Bosna i Hercegovina. Opraštajući se, ministar za ljudska i manjinska prava Crne Gore Suad Numanović je rekao da je Crna Gora “iskoristila svoj mandat da bi intezivirali pitanja koja su ključna za inkluziju Roma”. Ministar za ljudska prava i izbeglice BiH Damir ... Read More »

17.6.2014, Vijesti – Ekonomsko snaženje Roma u direktnoj vezi s obrazovanjem

Proces ekonomskog snaženja Roma u direktnoj je vezi sa rješavanjem njihovog pravnog statusa, obrazovanja i zapošljavanja, oblastima na kojima je Crna Gora aktivno radila tokom svog predsjedavanja Dekadom, poručeno je na konferenciji u Podgorici. Dvodnevna konferencija na temu Ekonomsko osnaživanje Roma počela je danas, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Sekretarijata Fondacije Dekade inkluzije Roma. Kako je ... Read More »

12.6.2014, NIAR – Izjava Bajram Halitija povodom međunarodne konferencije koja treba da se održi u Crnoj Gori

Predsednik i glavni i odgovorni urednik udruženja građana “Novinsko-informativna agencija Roma” Bajram Haliti je u pismenoj izjavi pomenutoj agenciji povodom međunarodne konferencije koja treba da se održi 16.06.2014 .god u Podgorici i kojom predsedava Crna Gora izjavio da su za integraciju Roma u društva ,,nove Evrope” potrebni napori više generacija. Početak integracije Roma je nešto što se ne sme odlagati ... Read More »