Tag Archives: dete u Grčkoj

23.10.2013, SBS – Objašnjenje: Ko su Romi?

Ponovo je romski narod u vestima i, kao što je uvek bio slučaj, oni su fokus predrasuda i ogovaranja. Najnovija priča se bavi navodnom otmicom deteta u Grčkoj, praćenom upadom u romsko naselje. Priča se zasniva na nekim opšte-poznatim stereotipima: pretpostavke o kriminalnim aktivnostima, zloupotreba socijalne pomoći – pa čak i ta vekovima-stara bajka tako popularna u viktorijansko doba o ... Read More »