Tag Archives: diktatura

Umberto Eco: Fašizam – zlo u 10 tačaka

U fašizmu ne postoji borba za život, naprotiv, život se živi samo zbog borbe. Zbog toga, pacifizam je kolaboracija sa neprijateljem. Građani se pozivaju samo kada treba odigrati ulogu naroda. 1. Prvo obeležje fašizma je kult tradicije a tradicionalizam implicira odbacivanje moderne. Poštovaoci tehnologije su kako fašisti tako i nacisti, dok tradicionalistički mislioci obično odbacuju kao negaciju tradicionalnih duhovnih vrednosti. ... Read More »