Tag Archives: diskriminacija

19.11.2013, Radio Televizija Vojvodine – Romska deca najviše diskriminisana

U Srbiji je Zavod za socijalnu zaštitu tokom prošle godine registrovao 3.700 dece žrtava nasilja, a skoro isto toliko bilo je svedok porodičnog nasilja. Romska deca i deca sa smetnjama u razvoju najviše su od sve dece u Srbiji izložena diskriminaciji, ukazano je u danas objavljenom izveštaju poverenice za ravnopravnost i Unicefa. “Svi snosimo odgovornost da učinimo nevidljivo vidljivim – ... Read More »

29.11.2013, Press – Romi – pravno nevidljive osobe u knjigama rođenja do 2015.

Stepen siromaštva i uslovi života Roma pokazuju da preduzete mere nisu dovoljne za njihovo istinsko uključivanje u srpsko društvo i da ima mnogo izazova za konačno rešenje problema pravno nevidljivih osoba do 2015, rečeno je danas povodom projekta “Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji”. Izvor: http://www.pressonline.rs/info/drustvo/292888/romi—pravno-nevidljive-osobe-u-knjigama-rodjenja-do-2015-.html Read More »

1.12.2013, romea.cz – Amnesty International Češke Republike čvrsto prigovara protiv opaski senatora o Romima

Kao što je novinski server romea.cz ranije izveštavao, nedavna sednica Senata Parlamenta Češke Republike o preporukama Saveta EU o merama za integraciju Roma je obuhvatala opaske nekih senatora koje su otkrile njihov anti-ciganizam, glupost, nepoznavanje tematike, kao i osećaj superiornosti kombinovan sa potrebom da se drugi ismevaju. Amnesty International Češke Republike (AI ČR) čvrsto prigovara kako protiv neoprostivog nepoznavanja praktične ... Read More »

7.12.2013, merinews.com – Hindus traži od švedskog premijera Rajnfelda da ponudi javno izvinjenje zbog registra Roma

Hindusi traže zvanično izvinjenje od švedskog premijera Fredrika Rajnfelda zbog sastavljanja registra romskih ljudi. Ugledan Hindu državnik Rajan Zed, u izjavi u Nevadi (SAD) je rekao da je bio šokiran kada je saznao da jedna država puput Švedske, za koju se tvrdi da je jedna od svetskih najrazvijenijih post-industrijskih nacija, iskazuje takve predrasude, rasizam i diskriminaciju. Izvor (engleski jezik): http://www.merinews.com/article/hindus-ask-swedish-pm-reinfeldt-to-offer-public-apology-for-roma-register/15892756.shtml Read More »

9.12.2013, Akter – Borba protiv diskriminacije zadatak svih nas

Poštovanje i implementacija međunarodnih obaveza i evropskih anti-diskriminatornih standarda u procesu evropskih integracija zahteva njihovu adekvatnu normativnu regulaciju, a pre svega sprovođenje evropskog anti-diskriminatornog prava, što je uslov za postojanje stabilnog građanskog društva, rekla je Stamenić na konferenciji o implementaciji evropskih anti-diskriminatornih standarda koja je održana u Palati Srbija. Izvor: http://akter.co.rs/27-drutvo/64693-borba-protiv-diskriminacije-zadatak-svih-nas.html Read More »

10.12.2013, inkluzija.gov.rs – Važna primena antidiskriminatornih standarda na putu ka EU

Na putu Srbije ka Evropskoj uniji pažljivo će se pratiti primena antidiskriminatornih standarda, rekao je 9. decembra ambasador Nemačke u Srbiji Hajnc Vilhelm (Heinz Wilhelm). On je ocenio da zakoni EU i Evropska konvencija za ljudska prava Saveta Evrope pružaju efikasan mehanizam za borbu protiv diskriminacije i da je važna njihova primena. Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=22630 Read More »

10.12.2013, EurActiv – EU se mora zauzeti za Rome

Govoreći tokom sinoćne debate u Evropskom Parlamentu o romskim integrativnim strategijama, GUE/NGL članica Evropskog Parlamenta Koni Ernst je citirala brojne primere diskriminacije Roma širom Evrope i pozvala države članice da preduzmu odlučnu akciju u borbi sa diskriminacijom. Dodala je “Pet do dvanaest je po ovom pitanju: moramo prekinuti sa pričanjem i početi sa preduzimanjem akcije. Mogli bi smo imati prekršajne ... Read More »

12.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Obuka o sprečavanju diskriminacije prilikom izrade lokalnih propisa

Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti danas i sutra organizuju seminar na temu „Kako sprečiti diskriminaciju u procesu izrade lokalnih propisa“ u okviru EU projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“. Jedan od ciljeva projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ jeste i bolja informisanost lokalnih zajednica o antidiskriminacionim politikama i o merama predviđenim strateškim i zakonodavnim dokumentima koji se odnose ... Read More »

14.12.2013, Žurnal – JASMINKA DŽUMHUR: Policija mora reagirati na rasnu diskriminaciju u forumskim komentarima

Trećina djece romske populacije napustila je škole u Tuzlanskom kantonu zbog migracija svojih roditelja, jedan je od podataka iz Specijalnog izvještaja o stanju Roma u Bosni i Hercegovini kojeg je predstavila državna ombudsmenka Jasminka Džumhur. Sa njom smo razgovarali o položaju Roma u BiH, sve većoj rasnoj netrpeljivosti prema Romima u komentarima internet medija, problemima zapošljavanja Roma i problemima da ... Read More »

14.12.2013, wired-gov.net – Diskriminacija Roma: zaustaviti nelegalna isterivanja i etničko profilisanje, kažu članovi Evropskog Parlamenta

Države EU moraju zaustaviti nelegalna isterivanja romskog naroda i etničko profilisanje, policijsko maltretiranje i kršenja ljudskih prava počinjena nad njima, rečeno je u Parlamentu u neobavezujućoj rezoluciji usvojenoj u četvrtak. Pozivaju se države članice da u strategijama poboljšaju integraciju Roma i izdvoje više sredstava za sprečavanje diskriminacije i male projekte u zajednicama. Izvor (engleski jezik): http://www.wired-gov.net/wg/wg-news-1.nsf/0/21A5CA64310FDBC080257C410027AB2B?OpenDocument Read More »