Tag Archives: države članice EU

19.5.2014, NIAR – Bajram Haliti: Države članice EU treba da štite i unaprede prava pripadnika nacionalnih manjina

Države članice EU, u svojim naporima treba da štite i unaprede prava pripadnika nacionalnih manjina, u potpunosti treba da poštuju svoje obaveze iz postojećih konvencija o ljudskim pravima i drugih odgovarajućih medjunarodnih instrumenata i treba da razmotre mogućnost pristupanja odgovarajućim konvencijama, ukoliko to još nisu učinile, uključujući one kojima se obezbedjuje pravo na pritužbe od strane pojedinaca – izjavio je ... Read More »