Tag Archives: Elizabeta Zec

Elizabeta Zec – IZJAVA POVODOM INICIJATIVE O IMENOVANJU KOMESARA ZA ROME NA NIVOU EVROPSKE UNIJE

Pozdravljam predlog i dajem podršku g-dinu Bajram Halitiju da bude romski nacionalni kandidat u inicijativi da se formira Komersarijat ili drugo telo pri Evropskom savetu a koje bi zastupalo interese Roma i radilo na unapredjenju položaja Roma u Evropi. Bajram Haliti ima moć da okupi tim koji bi se sastojao od romskih intelektualaca, romskih lidera RNVO, a sve radi zastupanja ... Read More »