Tag Archives: Evropska komisije protiv rasizma i netolerancije

18.6.2014, ECRI – Komisija Saveta Evrope za borbu protiv rasizma će pripremiti izveštaj o Mađarskoj

Delegacija Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je posetila Mađarsku od 2. do 6. juna 2014. kao prvi korak u pripremi monitoring izveštaja. Tokom svoje posete, ECRI-ova delegacija je sakupila informacije o zakonodavstvu, govoru mržnje, nasilju, integrativnim politikama, LGBT problemima i drugim temama. Delegacija je održala sastanke u Budimpešti i Miskolcu sa predstavnicima vlade, lokalnih vlasti, nezavisnih tela i ... Read More »