Tag Archives: fakultetski obrazovani Romi

27.7.2014, NIAR – BROJ ROMA SA FAKUTETSKIM OBRAZOVANJEM U ČEŠKOJ JE U PORASTU

Prag, 27.07, NIAR – Zahvaljujući stipendijama broj visokoobrazovanih Roma u Češkoj raste iako je njihov broj u odnosu na populaciju još mali. Najviše diplomaca je u oblasti ekonomije I prava, a po stepenu su master i doktorska zvanja. Ovi mladi ljudi će, bez sumnje, biti dobar primer generacijama koje dolaze, a stipendiranje obrazac za održivu inkluziju Roma u zajednicu. Novinsko ... Read More »

26.5.2014, Subotičke novine – Mali broj fakultetski obrazovanih Roma

Romski edukativni fond iz Budimpešte finansira Program stipendiranja studenata i učenika romske populacije, a osnovni cilj je da promeni lošu statistiku prema kojoj ima samo 0,3 odsto visokoobrazovanih Roma u Srbiji. U protekle četiri godine taj Fond je dodelio 238 stipendija za studente i učenike u oblasti medicine, farmacije i stomatologije, uz podršku 28 mentora i 20 trenera koji su ... Read More »