Tag Archives: fundamentalna prava

16.7.2014, fra.europa.eu – Direktor FRA-a podvlači potrebu za jačanjem fundamentalnih prava širom EU

Uprkos brojnim dostignućima u oblasti fundamentalnih prava koja je EU postigla tokom godina, mnogi ljudi širom Evrope nastavljaju da trpe. Veći pristup pravdi za žrtve i jači institucionalni okvir za fundamentalna prava su dve oblasti od posebnog interesa koje je direktor FRA-a, Morten Kjaerum, podvukao kada se obratio Veću radničke partije za fundamentalna prava, građanske slobode i slobodu kretanja osoba ... Read More »

11.7.2014, fra.europa.eu – FRA objavila naznake ključnih razvoja u fundamentalnim pravima u 2013.

EU i njene države članice su preduzele daljnje važne korake u zaštiti i promociji fundamentalnih prava protekle godine, podvlači upravo objavljen rezime FRA-ovog godišnjeg izveštaja. Ovogodišnji rezime godišnjeg izveštaja – Highlights 2013 – usmerava pažnju ka ključnim pravnim i političkim razvojima na polju fundamentalnih prava u 2013.godini. Ovo obuhvata nova međunarodna obavezivanja, pravne reforme i inovativne politike na terenu. Izvor ... Read More »

6.6.2014, fra.europa.eu – Kako ojačati zaštitu evropskih fundamentalnih prava: FRA predlaže načine za unapređenje

Dok su se EU ministri sastali da diskutuju o budućnosti EU politika o slobodi, bezbednosti i pravosuđu, EU Agencija za fundamentalna prava (FRA) naznačava praktične predloge u svom Godišnjem izveštaju o tome kako osigurati da ljudi u EU mogu imati bolje zaštićenim svoja prava. On takođe mapira izazove za fundamentalna prava i dostignuća koja su se dogodila tokom 2013.godine. Kao ... Read More »

14.1.2014. – The Guardian: Dok se evropski izbori približavaju, vreme je prekinuti sa politikom kukavičluka

U trenutnoj klimi, predlog za više jednaku, demokratsku EU je brendiran kao ‘marksistički manifesto za evropsku superdržavu’. Evropska demokratija će jedino biti izgrađena od strane građana širom konitnenta koji su angažovani u produktivnim debatama oko naše zajedničke budućnosti. Kada se ta stvarna konverzacija dogodi, više ljudi će shvatiti da napredovanje kod mnogih stvari za koje najviše brinemo – od sprečavanja ... Read More »

3.12.2013, fra.europa.eu – FRA izdala političko trening uputstvo zasnovano na fundamentalnim pravima

3.decembra 2013.god. Agencija Evropske unije za fundamentalna prava (FRA) je predstavila političko trening uputstvo zasnovano na fundamentalnim pravima na Međunarodnoj konferenciji o edukaciji i treningu o ljudskim pravima za civilne i javne službe u Dablinu, Irska. FRA je domaćin radionice na konferenciji za funkcionere koji sprovode zakon, kako bi predstavila i odgovorila na pitanja o trening uputstvu. Izvor (engleski jezik): ... Read More »