Tag Archives: hemijsko oružje

21.11.2013, The Globe and Mail – Odbijanje je napad na istoriju

Skoro 100 godina nakon prve upotrebe otrovnog gasa na evropskim bojnim poljima, svet je jasno stavio do znanja da je upotreba hemijskih oružja neprihvatljiva i da će biti kažnjena. Nažalost, isto se ne može reći za genocid i odbijanje genocida. Borba protiv odbijanja je prvi korak ka postavljanju crvene linije protiv genocida. Sećanje, edukacija i pravda su krucijalni dok mi ... Read More »