Tag Archives: informisanje

2.6.2014, NIAR – Pravo na potpuno i nepristrasno informisanje na maternjem jeziku

Ovo pravo, takođe garantovano Ustavom, zakonski je utvrđeno članom 17  Zakona  o  zaštiti manjina. U Srbiji se javno informisanje ostvaruje, pored srpskog jezika, i na mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom, romskom, hrvatskom, ukrajinskom, češkom,  nemačkom, makedonskom, bugarskom, albanskom, vlaškom i bunjevačkom. U Republici Srbiji ima oko 160 štampanih i elektronskih medija, koji u potpunosti ili delom informišu javnost na jezicima nacionalnih  ... Read More »