Tag Archives: inkluzivno obrazovanje

28.7.2014, NIAR – Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine Romima jemči pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku

Beograd, 28.07.2014.god. (NIAR) -Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina iz 2002. godine Romima je priznat status nacionalne manjine. Ovaj zakon pripadnicima nacionalnih zajednica jemči pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na maternjem jeziku. Država se obavezala da pripadnicima manjinskih nacionalnih zajednica obezbedi uslove za obrazovanje na maternjem jeziku, a dok se ne stvore uslovi za to država ... Read More »

27.5.2014, inkluzija.gov.rs – Učestvujte u drugoj konferenciji o posebnim obrazovnim potrebama i inkluzivnom obrazovanju

Britanski savet u Srbiji organizuje Drugu konferenciju o posebnim obrazovnim potrebama i inkluzivnom obrazovanju. Događaj će se održati u subotu, 14. juna 2014. godine, u beogradskom Sava centru. Konferencija je podeljena u dva dela – plenarni i radioničarski, a realizuje se sa ciljem da istakne važnost inkluzivnog obrazovanja i adekvatne obuke nastavnika koji takvu nastavu izvode. Ovo je istovremeno i ... Read More »

11.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Inkluzivno obrazovanje od 5. do 8. razreda

Piše: Dragana Malidžan Vinkić (Blog o socijalnom uključivanju) Pre sedam godina, kada sam počela da radim u OŠ “Isidora Sekulić” Pančevo kao nastavnica srpskog jezika, susrela sam se sa učenicima koji su imali vidne teškoće u učenju. Nisu bili za individualizaciju, inkluzija nije postojala u obrazovnom sistemu, a ja, kao početnik, nisam imala dovoljno samopouzdanja da probam nešto sasvim drugačije. No, ... Read More »

19.11.2013, ERRC – Međunarodni dan studenata: zaustavite segregaciju u obrazovanju!

Na Međunarodni dan studenata, MDAC, zajedno sa Evropskim centrom za prava Roma (ERRC), apeluje na vlade da zaustave segregaciju dece sa invaliditetom i romske dece u obrazovanju, i da osiguraju inkluzivno obrazovanje za svu decu. Izvor (engleski jezik): http://www.errc.org/article/international-day-of-students-end-segregation-in-education/4226 Read More »

22.11.2013, RTV – Inkluzivno obrazovanje kao opredeljenje države

Inkluzivno obrazovanje je opredeljene države koja je proteklih godina preduzela niz mera na tom planu, rečeno je danas na otvaranju trećeg sastanka Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju. “Naše trajno opredeljenje, kao vlade, ministarstva, države je inkluzija”, rekao je državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Muhedin Fijuljanin. Izvor: http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/inkluzivno-obrazovanje-kao-opredeljenje-drzave_439943.html Read More »

24.11.2013, Ozon Press – Inkluzija uspešna i u seoskim školama

Istraživanja pokazuju da je mali broj dece sa smetnjama u razvoju uključen u obrazovni sistem u Srbiji, ali zvanične statistike o tome nema. Rankovićeva je ocenila da proces inkluzije nije lak, ali da je realističan i da je uvođenje inkluzivnog obrazovanja uticalo da podizanje kvaliteta obrazovnog sistema u celini i podstaklo nastavnike da unapređuju svoj rad. Izvor: http://www.ozonpress.net/obrazovanje/6431-inkluzija-uspesna-i-u-seoskim-skolama Read More »