Tag Archives: kultura Roma

29.5.2014, NIAR – Za kulturu Roma podjednako odgovorni i Romi i neromi

O Romima i njihovoj kulturi govori se, pored ostalog, kao o nečemu što onemogućava njihovo uključivanje u društvenu zajednicu, ravnopravno, uspešno obrazovanje, zapošljavanje i ostalo. Ako se zadržimo samo na tome, onda, u tom slučaju, iskazujemo negativan stav prema Romima, zanemarujući sve drugo. Naime, kultura jedne skupine međusobno se prožima sa stavovima većinske skupine prema manjinskoj, tako da je ta ... Read More »

REFERAT BAJRAMA HALITIJA SA REGIONALNE KONFERENCIJE „JEZIK, ISTORIJA I KULTURA ROMA JUČE-DANAS-SUTRA“

1. i 2. juna 2010. godine u 10:00 časova u konferencijskoj prostoriji hotela Holivud u Sarajevu (BiH), održan je prvi okrugli sto “Istorija i kultura Roma – juče, danas –sutra”. Okrugli sto je organizovao “Kali Sara”- romski informativni centar iz Sarajeva (BiH). Predstavnik OSCE Misije u BiH Dervo Sejdić je otvorio prvu konferenciju okruglog stola ,,Istorija i kultura Roma – ... Read More »