Tag Archives: Martina Horvathova

18.10.2014, NIAR – BUDUĆE ROMSKE LIDERKE NA JEDNOGODIŠNJOJ POLITIČKOJ ŠKOLI

Prag, 18.10, NIAR – U organizaciji NVO Slovo 21 i fondacije Hajnrih Bel 10 studentkinja Romkinja pohađa jednogodišnju školu za aktivno bavljenje politikom. “Romska manjina, kao i drugi, mora da ima svoje predstavnike i političke zastupanike na najvišim nivoima. Romi nemaju dugoročnu zastupljenost u organima koji donose odluke. “objašnjava razlog za organizovanje političke škole Romkinja, Martina Horvathova iz organizacije Slovo ... Read More »