Tag Archives: mehanizam za ljudska prava

25.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Javna rasprava o Predlogu uspostavljanja mehanizama Vlade visokog nivoa za praćenje sprovođenja preporuka mehanizama UN za ljudska prava

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Predloga uspostavljanja mehanizma Vlade visokog nivoa za praćenje sprovođenja preporuka mehanizama UN za ljudska prava i da daju svoje komentare. Javna rasprava o Predlogu sprovodi se od 23. decembra 2013. godine do 10. januara 2014. godine. Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/583-javna-rasprava-o-predlogu-uspostavljanja-mehanizama-vlade-visokog-nivoa-za-pracenje-sprovodenja-preporuka-mehanizama-un-za-ljudska-prava Read More »