Tag Archives: Miranda Wolustranta

1.6.2014, NIAR – Miranda Wolustranta: Romskom jeziku preti opasnost od nestajanja

Miranda Vuolasranta, potpredsednik ERTF-a, je izjavila u Kurikularnom okviru za učenje romskog jezika da je romski jezik kome preti opasnost od nestajanja, ukoliko ne bude zaštićen i finansijski podržan od strane nacionalnih i internacionalnih aktera i onih koji donose odluke, a to su: autoriteti u obrazovanju, stručnjaci za lingvistiku, predavači, autori/autorke nastavnih materijala i oni/one koji donose političke odluke na ... Read More »