Tag Archives: multikulturalnost multikulturalizam

29.6.2014, NIAR – Goran Bašić: “Evropske integracije i politika multikulturalnosti u Srbiji“

Prof. dr Goran Bašić, autor članka Evropske integracije i politika multikulturalnosti u Srbiji, smatra da multikulturalnost treba da se realizuje na sledeći način: “Neki aspekti ovog problema trebalo bi da budu odgovarajuće analizirani i predstavljeni javnosti. Najviše bi trebalo očekivati u vezi sa odgovorom na pitanje kako političko–pravne okolnosti utiču na etno–kulturne identitete građana. Osnovna hipoteza je da politika priznavanja ... Read More »