Tag Archives: Navi Pillay

4.7.2014, fra.europe.eu – FRA pomaže u izgradnji kritične mase za zaštitu prava, kaže Visoki komesar UN-a za ljudska prava

Visoki komesar UN-a za ljudska prava, Navi Pillay, je prepoznao ulogu agencije u podupiranju izgradnje kritične mase za promociju i zaštitu fundamentalnih prava u okviru EU. Ona je dala svoje komentare tokom svoje posete FRA (Agencija EU za fundamentalna prava, prim. prev.) 3.jula kako bi razgovarali o njenim iskustvima u upravljanju globalnom borbom za ljudska prava. Direktor FRA Morten Kjaerum ... Read More »