Tag Archives: nediskriminacija

16.1.2014. – fra.europa.eu: Sastanak sa predstavnicima OEBS-a o toleranciji i nediskriminaciji

Direktor FRA (Agencije Evropske unije za fundamentalna prava, prim. aut.) Morten Kjaerum će se susresti sa tri lična predstavnika za toleranciju i nediskriminaciju predsedavajućeg OEBS-a u prostorijama agencije u Beču 16.januara 2014.godine kako bi razmenili informacije o međusobnim oblastima delovanja i kako bi koordinisali aktivnosti. Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/event/2014/meeting-osce-representatives-tolerance-and-non-discrimination Read More »