Tag Archives: Nemačka migranti

12.1.2014. – Deutsche Welle: Anti-romska osećanja prožeta u migracionu debatu

Izraz “migracija siromaštva” je sada konstantno prisutan u nemačkoj debati o migraciji u okviru Evropske unije (EU). Često ova debata stvara negativnu sliku o migrantima, kaže istraživač Markus End u komentaru za Deutsche Welle. “Razgovori o migraciji su ispunjeni anti-romskim osećanjima. Od sredine 2012. izraz “migracija siromašnih” je identifikovan sa terminom “Romi”. Na ovaj način mnoge karakteristike zajedničke za “siromašne ... Read More »