Tag Archives: NVO sektor

11.6.2014, NIAR – Šansa za mlade Rome

Kancelarija za romske inicijative Fonda za otvoreno društvo objavila je konkurs za individualne i kolektivne inicijative mladih i kreativnih Roma. Program pod nazivom „Družina inicijatora“ nudi šansu mladim Romima koji imaju inicijative koje se ne uklapaju u standardne aktivnosti NVO sektora koje se bave mladima. Ono jedino što se traži je individualno iskustvo u NVO sektoru i to za JUNIOR ... Read More »