Tag Archives: NVO Vjeće

28.7.2014, NVO Vjeće – INKLUZIJA ROMA U BIH JE EVROPSKO PITANJE

Pripadnici romske zajednice su i dalje među najmarginalizovanijima u Bosni i Hercegovini. U nastojanju da se poboljšaju ekonomski uslovi i socijalna inkluzija Roma, Evropska komisija je organizovala sveobuhvatnu jednodnevnu radionicu pod nazivom “Seminar o inkluziji Roma: put naprijed za Bosnu i Hercegovinu”. Cilj ove radionice, koja je okupila oko 80 predstavnika lokalnih vlasti, nevladinih i menunarodnih organizacija, je bio da ... Read More »