Tag Archives: obrazovanje Roma

29.7.2014, NIAR – Obrazovanje Roma: Međunarodni pravni okvir

Pravo na obrazovanje utvrđeno je u nizu međunarodnih dokumenata: Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (član 26), Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravi ma (član 13), Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (član 5.), Konvencija Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) protiv diskriminacije u obrazovanju, Međunarodni sporazum o civilnim i političkim pravima, Mi lenijumski ciljevi ... Read More »

8.7.2014, bhstring.net – Raste svijest o potrebi obrazovanja

Integracija romskih učenika u obrazovni sistem Tuzlanskog kantona i Brčko Distrikta BiH bila je tema današnje press konferencije održane u SKPC “Mejdan”. O ovoj problematici prisutnim novinarima su govorili Mehmed Mujić, predsjednik Udruženja građana “Evropski put Roma” Tuzla i Ćazim Salihović, predsjednik Udruženja građana “Romi na djelu” iz Brčkog. Projekat “Integracija romskih učenika u obrazovni sistem Tuzlanskog kantona i Brčko ... Read More »

3.7.2014, EurActiv – Romi češće neuhranjeni, podložniji nasilju

Romi u Srbiji imaju lošije uslove života od opšte populacije, a romska deca su češće neuhranjena i znatno ređe pohađaju predškolsko, pa i školsko obrazovanje, pokazalo je istraživanje predstavljeno 3. jula. Fizičko kažnjavanje dece je znatno češće kod romske dece, a čak 37% žena u romskim naseljima smatra da muž ima pravo da udari ženu u određenim okolnostima, pokazalo je ... Read More »

6.6.2014, inkluzija.gov.rs – Pozitivna diskriminacija, podsticajne mere i beli medvedi

Daleko od očiju kulturne i obrazovane elite Beograda kojoj je još uvek nesavladiv izazov da Rome ne naziva Ciganima, Romi se na mikro nivou, u svojim zajednicama pored kojih žive (a ne sa kojima žive), svakodnevno susreću ne samo sa diskriminacijom na rasnoj osnovi, nego i sa fizičkim nasiljem u bilo kom pokušaju da se integrišu. To ide dotle da ... Read More »

1.6.2014, times.si – Protiv romskih getoa

Sa manjim brojem Roma u razredima, opština Novo Mesto bi želela da ubrza integraciju. Opština Novo Mesto je, zarad prevelike koncentracije romske dece u osnovnoj školi Bršljin, dopunila strategiju rešavanja romske problematike. Odbornici su doneli odluku da, nakon usvajanja odluke, osnuju dva nova školska distrikta, a romska deca se mogu upisivati u prvi razred u bilo koje od tri škole ... Read More »

Vladana Lilić o obrazovanju Roma

Obrazovanje je osnovno ljudsko pravo i predstavlja glavni mehanizam društvenog i privrednog razvoja, te mora biti dostupno svim članovima jedne društvene zajednice. Nezaposlenost, siromaštvo, stereotipi i diskriminacija glavni su problemi sa kojima se romska nacionalna zajednica suočava, a obrazovanje je jedini put u punu integraciju romske nacionalne zajednice. Obrazovanje u Republici Srbiji je, bez sumnje, bilo među oblastima društvenog života ... Read More »

22.1.2014. – Al Jazeera Balkans: Obrazovanje, najveći izazov za Rome u Evropi

Školovanje je za mnogu romsku djecu ključ za probijanje barijere predrasuda i siromaštva. Jedan od izazova s kojim se suočava najveća evropska manjina, Romi, jeste obrazovanje. Školovanje je za mnogu romsku djecu ključ za probijanje barijere predrasuda i siromaštva. U trećem djelu serijala Al Jazeere o Romima u Evropi, Laurence Lee pronašao je školu u Slovačkoj koja njeguje talente svojih učenika ... Read More »

10.1.2014. – hercegovina.info: U projekat “Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje” uključeno više od 800 djece

Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije Zlatko Hadžiomerović sastao se sa sudionicima projekta „Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje“, kojega Ministarstvo implementira uz potporu UNICEF-a i donaciju Dubai Cares fondacije. U program ranog učenja u HNŽ uključeno je više od  800 djece u 32 skupine. Prioritet sudjelovanja u projektu  imala su  djeca  s posebnim potrebama, djeca ... Read More »

7.1.2014. – Deutsche Welle: Raste stopa nepismenosti Roma

Sve lošija situacija Roma u jugoistočnoj Europi, kao i sve veći postotak neobrazovanih Roma, posebice u Bugarskoj, je – pored albanskih gastarbajtera u Grčkoj, jedna od tema, o kojoj piše tisak na njemačkom jeziku. “Obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje?”, naslove je članka u Frankfurter Allgemeine Zeitungu (FAZ), u kojemu se autor osvrće na lošu obrazovnu situaciju Roma u jugoistočnoj Europi, navodeći kao ... Read More »

19.11.2013, ERRC – Međunarodni dan studenata: zaustavite segregaciju u obrazovanju!

Na Međunarodni dan studenata, MDAC, zajedno sa Evropskim centrom za prava Roma (ERRC), apeluje na vlade da zaustave segregaciju dece sa invaliditetom i romske dece u obrazovanju, i da osiguraju inkluzivno obrazovanje za svu decu. Izvor (engleski jezik): http://www.errc.org/article/international-day-of-students-end-segregation-in-education/4226 Read More »