Tag Archives: Orfej Haliti

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U REPUBLICI SLOVENIJI

Prema zvaninim podacima u Sloveniji živi oko 7.000, a prema nezvaničnim oko 10.000 Roma. Ti podaci dokazuju da su Romi u Sloveniji (pored Madjara, kojih ima oko 8.400) jedna od najvećih, ako ne i najveća nacionalna manjina. Uprkos tome, Romi u Sloveniji već deset godina čekaju na zakon kojim bi parlament jasnije odredio koja su njihova prava. Jeste da u ... Read More »

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Situacija u Hrvatskoj je poznata; segregacija u školama i napadi na Rome koje se ne procesuira slika su preovladavajućeg odnosa vlasti i društva prema njima. Koliko se god većina političara angažuje za manjinska pitanja, brigom za školovanje romske dece, legalizaciju i urbanizaciju njihovih naselja, manje-više je reč o jednokratnim, pozerskim i lažnim obećanjima. Za širu hrvatsku javnost, najčešće kao i ... Read More »

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U REPUBLICI SRPSKOJ

Na području Republike Srpske do rata živelo je više Roma nego na području Federacije BiH. Danas ih u čitavom srpskom entitetu živi tek stotinjak. Pravci njihovog ratom prouzročenog pomeranja su veoma raznovrsni. U pravilu se može govoriti o dva takva pravca: jednom koji vodi prema inostranstvu, pre svega Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Holandiji, Belgiji, Švedskoj i drugi koji se grana prema ... Read More »

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U FEDERACIJI BiH

I na području Federacije BiH veliki broj Roma je bio u statusu izbeglih i raseljenih lica. Njihov povratak na područje gde vlast drže bošnjačke političke partije nije onemogučavan, s tim što su ovi povratnici i tu bili izloženi raznim dodatnim teškoćama, pa i diskriminatorskim potezima. Bilo je više slučajeva maltretiranja i pretnji zbog toga što su u toku rata napustili ... Read More »

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Romi spadaju u etničku manjinsku grupu koja nema matičnu domovinu. Ova manjinska etnička grupa spada u red najbrojnijih etničkih manjina u Bosni i Hercegovini. Tačan broj Roma se pouzdano nezna. Postoje različiti izvori o broju Roma ali je razlika između njih ponekad drastična. Prema zvaničnim statističkim podacima sa popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini je 1991. godine živelo 9.000 pripadnika ... Read More »

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U MAKEDONIJI

Ustav Republkike Makedonije definiše Makedoniju kao ,,nacionalnu državu makedonskog naroda u kojoj se obezbedjuje puna gradjanska ravnopravnost i trajni suživot makedonskog naroda sa Albancima, Turcima, Vlasima, Romima i drugim nacionalnostima. Slobodno izražavanje nacionalne pripadnosti, je, uz principe vladavine prava, podele vlasti, političkog pluralizma i drugih, uvršteno u red najviših vrednosti ustavnog poretka, a jednakost u slobodama i pravima nezavisno od ... Read More »

Orfej Haliti – POLOŽAJ ROMA U CRNOJ GORI

Romi nastanjeni u Crnoj Gori po svom ukupnom broju (oko 21.000, oko 3% ukupnog stanovništva republike) prevazilaze formalni status etničke grupe. Medjutim, po uticaju u društvu, odnosno gotovo apsolutnom nedostatku bilo kakvog uticaja, Romi su definitivno najugroženija od svih marginalizovanih društvenih (u ovom slučaju i etničkih) grupa. Skorašnja istraživanja, na žalost, dokazuju tu neveselu činjenicu, ali i pronalaze uzroke – ... Read More »