Tag Archives: organizacije civilnog društva

28.5.2014, inkluzija.gov.rs – Poziv organizacijama civilnog društva za prijavu za odabir sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO)

U cilju nastavka saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj pomoći, sa fokusom na Instrument za pretpristupnu pomoć, Kancelarija za evropske integracije poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave na poziv za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO). U dokumentu Poziv organizacijama civilnog društva predstavljeni su ciljevi programa saradnje sa OCD i data pravila ... Read More »

15.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Podrška EU civilnom društvu i u narednim godinama

Evropska unija će i u narednom budžetskom ciklusu 2014-2020. finansijski i politički podržati organizacije civilnog društva u zemljama u procesu pristupanja, sa težištem na stvaranju podsticajnog okruženja i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva. U predlogu smernica za podršku EU civilnom društvu u zemljama u procesu pristupanja navodi se da Unija ne treba da popunjava prazninu koja nastaje povlačenjem stranih donatora ... Read More »

24.10.2013, www.inkluzija.gov.rs – Raspisan javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2011-2013“, iz Nacionalnog programa 2012. Konkurs je otvoren od 23. oktobra 2013. godine do 6. novembra 2013. godine. Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=21589 Read More »

6.12.2013, inkluzija.gov.rs – Dodeljena 23 granta iz IPA organizacijama civilnog društva

Delegacija EU u Srbiji odobrila je 23 granta organizacijama civilnog društva u Srbiji, ukupne vrednosti dva miliona evra, za projekte koji će doprineti reformi javne uprave u Srbiji, promociji kulturne raznolikosti i razvoju civilnog društva na lokalnom nivou. Deo tih projekata, ukupno 13, sufinansiraće se i iz budžeta Srbije, rečeno je EurAktivu u Delegaciji EU u Srbiji i Kancelariji za ... Read More »