Tag Archives: osobe sa invaliditetom

31.5.2014, manjine.ba – Oduzimanje poslovne sposobnosti ima negativne posljedice na osobe s invaliditetom

“Smještaj osoba sa invaliditetom u institucije i zavode je neadekvatna i zastarjela praksa, posljedice oduzimanja poslovne sposobnosti osobama sa invaliditetom negativno utječu na njihove živote što je suprotno Konvenciji UN-a o osobama sa invaliditetom i u BiH je potrebno uskladiti zakonski okvir sa navedenom Konvencijom“, istakao je direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić na Konferenciji “Poslovna sposobnost i život u lokalnoj ... Read More »

2.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Taj dan je povod da se skrene pažnja na probleme s kojima se ... Read More »