Tag Archives: pravna pomoć

18.6.2014, NIAR – Potrebe izbeglih i raseljenih lica za besplatnom pravnom pomoći

U posleratnom periodu izbeglice i raseljena lica u regionu nisu mogli sami adekvatno da se nose sa svim preprekama koje su, u pristupu pravima, postavljene pred njih u procesu reintegracije u predratnom mestu stanovanja ili integracije u sredinama svog raseljenja. Obezbeđivanje i pružanje besplatne pravne pomoći za hiljade korisnika, u periodu koji je usledio nakon prekida sukoba, bilo je moguće ... Read More »

30.10.2013, www.inkluzija.gov.rs – Besplatna pravna pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima

Projekat “Podrška sprovođenju strategija za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike – pravna pomoć” realizuje se sa ciljem da se poboljša pružanje pravne pomoći i zastupanje izbeglih i raseljenih lica u mestima predratnog boravišta kako bi im se pomoglo u zaštiti i ostvarivanju prava. Takođe, Projekat pruža pravnu pomoć povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji. Projekat finansira Evropska unija, a ... Read More »

24.12.2013, inkluzija.gov.rs – Evropske integracije dobre za zaštitu ljudskih prava

Osobe iz ugroženih društvenih grupa nemaju dobru pravnu zaštitu u Srbiji, pre svega zbog nedovoljno dobre primene propisa, rekli su pravnici Komiteta pravnika za ljudska prava (YUKOM). Predrasude i predugi postupci su među najvećim preprekama za ostvarivanje prava. Posebno je istaknut značaj državnog finansiranja besplatne pravne pomoći, što bi uskoro trebalo da bude regulisano zakonom. Ambasador Nemačke u Srbiji Hajnc ... Read More »