Tag Archives: prebivalište

26.6.2014, Danas – Romi bez prijavljenog prebivališta nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu

Romi u Beogradu i drugim gradovima Srbije ne mogu da ostvare osnovno pravo na zdravstvenu zaštitu, zato što vlada diskriminacija u našem zakonodavstvu, zaključak je održanog seminara u okviru projekta „Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“. Dr Marta Sjeničić, predsednica Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo, ističe da je svaki grad u obavezi da odmah obezbedi ostvarivanje prava ... Read More »

6.11.2013, Radio Televizija Vojvodine – Otklonjene prepreke za prijavljivanje prebivališta

Veliki broj Roma iz neformalnih naselja nije uspeo da prijavi prebivalište, iako za to više ne postoje pravne prepreke, zaključeno je danas za okruglim stolom o primeni Zakona o prebavilaštu i boravištu građana. Izvor: http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/otklonjene-prepreke-za-prijavljivanje-prebivalista_435529.html Read More »