Tag Archives: Romi Crna Gora

10.7.2014, Telegraf – Romi iz Crne Gore za 1.500 evra odlaze u zemlje EU

Prva destinacija na ilegalnoj ruti prema Zapadu je Budva, odakle se imigranti prebacuju dalje, najčešće u Italiju, a transport do Albanije preko Kosova košta 500 evra, dok do Zapada od 1.000 do 1.500 evra. Veliki broj Roma iz Crne Gore ilegalno odlazi u zemlje Evropske unije i za to plaćaju do 1.500 evra, posvedočili su Dnevnim novinama žitelji izbegličkog kampa ... Read More »

4.7.2014, RTCG – Romi i Egipćani da ne napuštaju školu

Crna Gora – U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava danas je potpisan Memorandum o saradnji između tog resora Fonda za obrazovanje Roma, Zavoda za školstvo i NVO Institut za socijalnu inkluziju. Memorandum je, kako su saopštili iz Ministarstva, rezultat dosadašnje veoma dobre saradnje između navedenih institucija i pomoći će romskoj i egipćanskoj djeci na odustaju od daljeg školovanja nakon ... Read More »

1.7.2014, Vijesti Online – Romska stočarka nema gdje: Idem u prosjake

“Uvijek sam bila protiv prosjačenja, ali sada razmišljam da do jeseni svaku ovcu i jagnje smaknem, da stavim torbu na rame… idem od kuće do kuće i prosim” Iako se o njoj priča kao o netipičnoj Romkinji, Nikšićanka Slavka Adžović izgleda da će biti prinuđena da prihvati ono od čega je čitavog života bježala – prosjačku torbu. Mada nema ni ... Read More »

1.7.2014, portalanalitika.me – Prepreke u obrazovanju romske i egipćanske djece

Škola je završena i pred djecom je ljetnji raspust, jedan od najradosnijih događaja u njihovom školovanju. Sa zadovoljstvo u ljetnjem raspustu mogu uživati i djeca iz kampova na Koniku, kao i njihovi roditelji i medijatori u nastavi, jer je čak 57 prvaka od njih 62 upisanih uspješno završilo prvi razred i to sa pohađanjem nastave oko 80 odsto, podaci su ... Read More »

28.6.2014, kodex.me – Radović: Romi suočeni sa velikom diskriminacijom

Iako je izvjestan napredak ostvaren po pitanju položaja Roma u crnogorskom društvu, još uvijek su prisutni brojni problemi koji ovoj zajednici otežavaju integraciju i kvalitetniji život. Romi još uvijek nijesu prihvaćeni od strane drugih građana kao ravnopravni i jednaki, a na to nam ukazuju relevantna istraživanja etničke distance, gdje svaki drugi građanin ne želi da su Romi prisutni u državi. ... Read More »

20.6.2014, RTCG – Manjinama lakši upis na fakultet

Rektorat Univerziteta Crne Gore, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i predstavnici manjinskih nacionalnih zajednica potpisali memorandum, koji će doprinijeti da pripadnici manjina budu srazmjerno zastupljeni pri upisu na fakultet. Memorandum su potpisali rektor Univerziteta Crne Gore Predrag Miranović, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore Suad Numanović, kao i predstavnici srpskog, albanskog, bošnjačkog, muslimanskog, hrvatskog i ... Read More »

11.6.2014, Dan Online – Zaposleno samo pet odsto Roma

U Cr­noj Go­ri je od pet do se­dam od­sto Ro­ma za­po­sle­no, 1.118 li­ca je na Bi­rou ra­da, od če­ga 471 že­na, sa­op­šte­no je na se­mi­na­ru „Lo­kal­ni pri­stup, kon­kre­tan pri­stup” či­ji je cilj bio da se pred­sta­ve osnov­ni pro­ble­mi Ro­ma. Šef De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Pod­go­ri­ci Mi­tja Drob­nič ka­zao je da je re­gu­li­sa­nje prav­nog sta­tu­sa Ro­ma je­dan od pri­o­ri­te­ta u Cr­noj ... Read More »

11.6.2014, RTCG – Kroz pregovore s EU otvoriti “Mis Pat”

Građanska alijansa (GA) osudila je zataškavanje tragedija poznate kao “Mis Pat”, kada je u crnogorskim teritorijalnim vodama potonuo brod sa zvanično 35 Roma. Tim povodom GA je pozvala Delegaciju Evropske unije da kroz pristupne prigovore insistira na sveobuhvatnom istraživanju slučaja i kažnjavanju svih onih koji su vršili opstrukciju slučaja. “GA zahtijeva da se proces konačno odgovorno i profesionalno vodi, da se ... Read More »

10.6.2014, Pobjeda – Regulisanje pravnog status ključ integracije Roma

Prioritet Crne Gore, ali i zemalja u regionu treba da bude regulisanje pravnog statusa Roma, jer je to preduslov za rješavanje ostalih problema te populacije, poručio je šef Delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnič. On je na seminaru „Lokalni pristup, konkretan pristup“, koji je Delegacija EU organizovala kako bi se predstavili problemi sa kojima se Romi suočavaju i donijeli ... Read More »

27.5.2014, Vijesti Online – GA: Zabrinjava broj pripadnika manjinskih naroda na vodećim funkcijama

Istraživanje koje je Građanska alijansa (GA) sprovela, pokazalo je zabrinjavajuće rezultate po pitanju zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda na vodećim funkcijama u izvršnoj vlasti. “Od 110 čelnih funkcija u Vladi Crne Gore (predsjednik, potpredsjednik, ministri, direktori direktorata, šef kabineta i savjetnici premijera, generalni sekretar i njegovi zamjenik, pomoćnik i savjetnik) ni na jednoj od njih nema pripadnika romske nacionalnosti, dok je ... Read More »