Tag Archives: Romi zdravlje

19.10.2014, Euractiv – Romi slabijeg zdravlja od ostalih građana EU

Izloženost Roma diskriminaciji, nasilju i socijalnoj isključenosti loše deluje i na njihovo zdravlje. Romi su, pokazalo je novo istraživanje, izloženiji riziku da obole, žive nezdravim načinom života, imaju slabiji pristup lečenju, češće od drugih delova populacije umiru od infekcija i hroničnih bolesti i kraći im je očekivani žvotni vek. Takođe 15% romske dece mlađe od 14 godina nije vakcinisano prema ... Read More »

11.7.2014, NIAR – Zlatomir Jovanović o zdravlju Roma u Srbiji

Zlatomir Jovanović, direktor Radio Rom iz Obrenovca, je danas izjavio ,,Novinskoj-informativnoj agenciji Roma” povodom brojnih sastanaka o strategiji za zdravlje Roma koji su se desili prethodnih nedelja: “Strategija i akcioni plan za unapređivanje zdravlja Roma u Srbiji postoje, kao i pojedinačne aktivnosti koje se bave zdravljem Roma. Međutim, da bi se zdravlje Roma suštinski unapredilo, potrebno je mnogo više resursa ... Read More »

10.6.2014, NIAR – Zlatomir Jovanović: Primena aktivnih mera iz Strategije za unapređivanje zdravlja Roma u Srbiji

Zlatomir Jovanović, direktor romskog radija iz Obrenovca, je izjavio danas u pisano formi “Novinsko-informativnoj agenciji Roma”: “Strategija i akcioni plan za unapređivanje zdravlja Roma u Srbiji  postoje, kao i pojedinačne aktivnosti koje se bave zdravljem Roma. Suštinski se ne sprovode sveobuhvatne sistemske promene, koje bi trebalo da budu praćene ciljanim intervencijama koje će popraviti ono što sistem ne može da ... Read More »

27.5.2014, Medija centar Beograd – Najava konferencije za novinare: Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja

28/5/2014, 13:00, II sprat, Mala sala Romski obrazovni fond iz Budimpešte u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija i Fondacijom za otvoreno društvo, Mađarska u okviru Romskog programa javnog zdravlja realizuje Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja sa ciljem da utiče na problem manjka profesionalaca/ki romske nacionalnosti u oblasti medicine. Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti ... Read More »

9.1.2014. – RTS: Romi i zdravstvena kultura

U Srbiji ima nekoliko stotina hiljada Roma, a neki od njih i dalje nemaju dokumenta, pa ne mogu da ostvare pravo na lečenje, školovanje, zaposlenje. Ministarstvo zdravlja pokušalo je uvođenjem institucije zdravstvenog medijatora da poboljša mogućnosti lečenja Roma. Istraživali smo šta je urađeno za pet godina, koliko ta institucija postoji? Romi, kako sami kažu, sve češće idu kod lekara. Do ... Read More »