Tag Archives: Romkinje diskriminisane

31.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski: Romkinje su i danas “diskriminisane” u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi

– Ana Dalipovski ,,Predsednica Centra za provedbu interacije Roma u EU”, je danas u pisanoj formi izjavila “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da su, i pored usvajanja i potpisivanja Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena od strane najvećeg broja država članica EU u okruženju, “Romkinje i danas najviše diskriminisane u Jugoistočnoj Evropi“. “Taj neravnopravan odnos prema romskoj ženi ima za posledicu ili ... Read More »