Tag Archives: Romska partija

30.6.2014, sandzakinfo.net – Veton Paçak iz romske partije “Kosovaki nevi Romane partia” dobio samo 280 glasova i postao poslanik

Ovako nešto moze da se desi samo na Kosovu. Postao poslanik u parlamentu Kosova sa 280 glasova. Dok kandidatima iz većinske zajednice na Kosovu trebaju po nekoliko hiljade glasova da dobiju mjesto poslanika u skupštini Kosova, kandidatima nekih manjinskih zajednica potrebno je samo da učešće na izborima. Tako je Veton Paçak iz romske partije “Kosovaki nevi Romane partia”, dobio samo ... Read More »

27.1.2014. – e-novine: Manjine uz Vučića

Nekoliko manjinskih parlamentarnih stranaka objavilo je saopštenje povodom odluke Srpske napredne stranke (SNS) o vanrednim parlamentarnim izborima. Predstavnici Roma, Bošnjaka i Makedonaca pozdravili su odluku vicepremijera Aleksandra Vučića, ističući da su izbori šansa za novo političko poglavlje i nastavak ubrzanih evrointegracija Srbije, ujedno i najbolje rešenje za građane. Saopštenje je javnosti prosledila Romska partija, a potpisali su ga predsednici Romske ... Read More »

15.1.2014. – Vesti Online: Naša prava maska za pranje para

“Moguće je da pojedinci zloupotrebljavaju položaj krijući se iza priče o manjinskim pravima. Mnogi se kriju i iza nevladinih organizacija koje se navodno bave pravima Roma, a to nama ne pomaže već nam dodatno otežava položaj”, rekao je za “Vesti” Srđan Šajn, predsednik i jedan od osnivača Romske partije, komentarišući nameru novosadske policije da podnese prijavu protiv romskog aktiviste i ... Read More »

10.1.2014. – DAN: Muhamed Uković – Vri­je­me je za par­ti­ju Ro­ma i Egip­ća­na

Kraj­nje je vri­je­me da se Ro­mi i Egip­ća­ni u Cr­noj Go­ri po­li­tič­ki or­ga­ni­zu­ju for­mi­ra­njem par­ti­je, i na taj na­čin se okre­nu svo­jim in­te­re­si­ma. To je u raz­go­vo­ru za „Dan” sa­op­štio pot­pred­sjed­nik Rom­skog sa­vje­ta Mu­ha­med Uko­vić. Ka­ko je is­ta­kao, u sa­vje­tu još ni­su iz­gu­bi­li na­du da će se cen­zus sma­nji­ti na pod­no­šlji­vih 0,35 od­sto za je­dan po­sla­nič­ki man­dat. – Go­di­na­ma sam ... Read More »

10.12.2013, B92 – Šain: Stvari se pomeraju, ali sporo

Predsednik Romske partije Srđan Šain kaže da ima pomaka u položaju Roma, ali da je potrebno još raditi na njihovom uključivanju u društvo i zapošljavanju. Šain je novinarima u Skupštini Srbije, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, rekao da Romi moraju biti uključeni u proces integracija te populacije u društvo, a neophodno je, kako smatra, napraviti i bazu podataka da bi ... Read More »