Tag Archives: romski jezik

1.7.2014, NIAR – Izjava prof. dr Gheorghe Saraua o budućnosti romskog jezika

Prof. dr Gheroghe Sarau je izjavio danas Novinsko-informativnoj agenciji Roma: “Neophodne su mere potpore za razvoj romskog jezika u modernoj Jugoistočnoj Evropi, što bi doprinelo komunikaciji, strukturiranju identiteta, praćenju procesa izražavanja misli, nematerijalnom stvaralaštvu i kulturnom nasleđu cele zajednice. Države koje su u svojim ustavima i zakonima priznale Romima status nacionalne manjine i države koje su ratifikovale evropsku povelju o ... Read More »

26.6.2014, NIAR – Bajram Haliti: Neophodno je stvoriti uslove za standardizaciju romskog jezika

Bajram Haliti, glavni i odgovorni urednik ,,Novinsko-informativne agencije Roma”, je danas u izjavi za NIAR-ov portal rekao: “Pošto su Romi u samo nekoliko evropskih zemalja ustavno priznati kao nacionalna manjina, Evropska unija i Evropski parlament treba da ponude inicijativu da se njihov status definiše na jedinstven način i da se, u skladu s tim, regulišu njihova kolektivna prava. Jedno od ... Read More »

2.6.2014, NIAR – Pravo na potpuno i nepristrasno informisanje na maternjem jeziku

Ovo pravo, takođe garantovano Ustavom, zakonski je utvrđeno članom 17  Zakona  o  zaštiti manjina. U Srbiji se javno informisanje ostvaruje, pored srpskog jezika, i na mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom, romskom, hrvatskom, ukrajinskom, češkom,  nemačkom, makedonskom, bugarskom, albanskom, vlaškom i bunjevačkom. U Republici Srbiji ima oko 160 štampanih i elektronskih medija, koji u potpunosti ili delom informišu javnost na jezicima nacionalnih  ... Read More »

1.6.2014, NIAR – Miranda Wolustranta: Romskom jeziku preti opasnost od nestajanja

Miranda Vuolasranta, potpredsednik ERTF-a, je izjavila u Kurikularnom okviru za učenje romskog jezika da je romski jezik kome preti opasnost od nestajanja, ukoliko ne bude zaštićen i finansijski podržan od strane nacionalnih i internacionalnih aktera i onih koji donose odluke, a to su: autoriteti u obrazovanju, stručnjaci za lingvistiku, predavači, autori/autorke nastavnih materijala i oni/one koji donose političke odluke na ... Read More »

22.5.2014, NIAR – Romski jezik treba smatrati evropskim jezikom

Glavni i odgovorni urednik “Novinsko-informativne agencije Roma” Bajram Haliti izjavio je da se romski jezik govori širom Evrope i zato ga treba smatrati evropskim jezikom i priznati kao maternji jezik njegovim govornicima i onima koji žele da ožive/obnove njegovo korišćenje kao svoj maternji jezik. Haliti je, kao autor Srpsko-romskog jezika sa gramatikom i pravopisnim savetnikom, dodao da za trenutni cilj ... Read More »

21.5.2014, NIAR – Budućnost romskog jezika u susret politici lingvističkog pluralizma

Yaron Matras profesor lingvistike na Mančesterskom univerzitetu, autor dela Romani: A linguistic introduction (Romski: Uvod u lingvistiku, (Cambridge university Press 2002) i urednik časopisa Romany Studies (Romološke studije) je izjavio da je tokom protekle dekade došlo do pojave jezičkog pluralizma u upotrebi romskog jezika u institucijama kao što su mediji i obrazovanje: jezička kodifikacija koja je prvenstveno regionalna, namenjena regionalnoj ... Read More »

24.10.2013, NIAR – Janardhan Singh Pathania: Uskoro stručna publikacija o standardizaciji romskog jezika

Dugogodišnji ekspert romskog jezika iz Indije, gospodin Janardhan Singh Pathania, izjavio je “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da će posle 50 godina mukotrpnog rada na standaardizaciji romskog jezika objaviti svoje kapitalno i životno delo – stručnu publikaciju “Standardizacija romskog jezika”. Tim povodom gospodin Pathania je naglasio da će to biti publikacija koja će omogućiti svim Romima na svetu da komuniciraju jedinstvenim romskim ... Read More »

28.10.2013, NIAR – Haris Tahirović predstavio stručnu knjigu o romskom jeziku

Stručna knjiga o romskom jeziku, kulturi i tradiciji Roma autora Harisa Tahirovića iz Ljubljane (Slovenija), koja je namenjena romskoj ciljnoj grupi a pre svega deci od 1. do 8. razreda, nedavno je predstavljena u ministrastvu obrazovanja u Ljubljani. Naziv knjige je Romskim jezikom koračamo na progresivnom putu – Romani Čhib džaja anglal ko dromo. Tahirović je istakao da je knjiga ... Read More »

12.11.2013, RTV Slovenija – Roser: Teško je standardizovati romski jezik, jer se sastoji od mnogih dijalekata

“Romska udruženja treba podsticati da rade na promociji romskog jezika, jer je šteta da naš jezik gubi”, rekla je Jane Roser na simpozijumu o romskoj književnosti. Izvor (slovenački jezik): http://www.rtvslo.si/lokalne-novice/roserjeva-tezko-je-standardizirati-romski-jezik-ker-ga-sestavlja-veliko-narecij/322345 Read More »

MERE ZA UNAPREĐENJE I UPOTREBU ROMSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU

Pošto su Romi u samo nekoliko evropskih zemalja ustavno priznati kao nacionalna manjina, Evropska Unija i Evropski Parlament treba da ponude inicijativu da se njihov status definiše na jedinstven način i da se, u skladu s tim, regulišu njihova kolektivna prava. Jedno od osnovnih prava jeste pravo na slobodno korišćenje maternjeg jezika i njegov razvoj. Za to je potrebno stvoriti ... Read More »