Tag Archives: Rumunija

25.7.2014, NIAR – NEZAVISNI PORTAL VAJS NJUS ANALIZIRA POLOŽAJ ROMA U BRITANIJI

London, 25. 07, NIAR- „Veliki priliv Roma u Britaniju početkom 2014 izazvao je bes kod većine Britanaca jer su se osetili ugroženi“, piše portal Vajs Njuz, „Iako dolaze imigranti svih boja, bes je najviše usmeren na Rome.“ Političke stranke desne orijentacije su iskoristile momenat i dodatno potstakle javno mnjenje koje smatra da je uzrok ovim migracijama to što Britanija ima ... Read More »

17.7.2014, humanrightseurope.org – Rumunija: Sud doneo presudu o smrti romskog tinejdžera u psihijatrijskoj bolnici

Sudije tvrde da je Rumunija prekršila ljudska prava romskog tinejdžera koji je umro dok je bio pod negom u psihijatrijskoj bolnici. Nakon jučerašnje presude u slučaju Centar za pravne resurse (CLR) u ime Valentina Kampeanua protiv Rumunije (aplikacioni broj 47848/08), Evropski sud za ljudska prava je presudio da Rumunija treba da plati 10.000 EUR CLR-u i 25.000 EUR ostalim organizacijama, ... Read More »

17.7.2014, ERRC – Rumunski Romi obmanuti novim iseljavanjima

Evropski centar za prava Roma (ERRC) i Romani Criss su duboko zabrinuti zbog jučerašnjeg prisilnog iseljavanja u Eforiji, oblast Konstanta, Rumunija. Nakon iseljavanja u septembru 2013.godine, deset romskih porodica je još jednom iseljeno pod uputstvom zamenika gradonačelnika Eforije bez obzira na rumunski i međunarodni zakon. Ovoga puta, oni su preseljeni u kontejnere koji u potpunosti ne uspevaju da zadovolje nacionalne ... Read More »

8.7.2014, B92 – Rasizam i u državnom vrhu Rumunije

Rumunija potcenjuje rasizam prema Romima koji se ispoljava i u samom državnom vrhu, saopštio je Savet Evrope u novom izveštaju o ljudskim pravima u Rumuniji. Predsednik Rumunije Trajan Basesku kažnjen je u februaru novčanom kaznom od 135 evra zbog diskriminatornih izjava o Romima. On je 2010. godine izjavio da “veoma malo nomadskih Roma želi da radi i da veliki broj ... Read More »

5.7.2014, Vice News – Prijem kod ‘Kralja Cigana’

Nedavnog vrelog junskog dana u Rumuniji, duž prašnjavog puta punog neopisivim brojem rupa, kolona ljudi je hodala ili izlazila iz skupih kola. Oni su išli da vide kralja. Dorin Cioaba je upravo izabrani predsednik Internacionalne romske unije, najstarije romske organizacije u svetu,nakon apelovanja da se pitanje njegovog naroda prenese na Ujedinjene nacije. Nakon izbora, Cioaba je proglasio sebe ‘Kraljem svih ... Read More »

20.6.2014, epha.org – EPHA poseta Rumuniji

EPHA (Evropska alijansa za javno zdravlje – prim. prev.) je učestvovala u državnoj poseti Rumuniji, kao deo delegacije ‘Zajedno za bolje zdravlje, za nas, od nas’, kako bi razgovarala sa ključnim rumunskim nosiocima uloga (uključujući tu i predstavnike civilnog društva) o gorućim pitanjima o romskoj integraciji. Terenske posete rumunskim selima ’Araci/Árapatak’ i ’Hetea/Hete’ su ojačale dokaze da se romska populacija ... Read More »

16.6.2014, romea.cz – Rumunija: samo-proklamovani kralj Roma objavio virtuelnu valutu

Dorin Cioaba, samo-proklamovani kralj Roma, je objavio prošle nedelje u rumunskom gradu Sibiu da će Romi u 37 država uskoro imati svoju sopstvenu virtuelnu valutu, “lov”, koji će biti razmenjivan u odnosu 1:1 sa evropm. “Započećemo sa jednim lovom u vrednosti od jednog evra i onda ćemo videti tokom vremena da li njegova vrednost raste ili opada,” rekao je Cioaba ... Read More »

12.6.2014, ERRC – Presuda rumunskog suda afirmiše odgovornost vlasti da obezbede adekvatan smeštaj iseljenoj romskoj zajednici

Evropski centar za prava Roma (ERRC) pozdravlja presudu Apelacionog suda iz Konstante u južnoj Rumuniji, koji je našao da je opština Tulcea odgovorna za neadekvatne stambene uslove koje je obezbedila prethodno iseljenoj romskoj zajednici. Sud je dodelio finansijsku odštetu tužilacima zbog moralne štete koju su pretrpeli. ERRC je podržao iseljenu romsku zajednicu u iznošenju slučaja pred nacionalne sudove. 11.oktobra 2006. ... Read More »

10.6.2014, ERIO – ECRI-jev poslednji izveštaj o Rumuniji: romska prava još uvek u opasnosti

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) je objavila svoj četvrti izveštaj o Rumuniji 3.juna. ECRI je nezavistan organ Saveta Evrope i procenjuje glavne trendove vezane za probleme rasizma i diskriminacije u državama članicama Saveta. Evropska kancelarija za informisanje Roma (ERIO) sa zadovoljstvom predstavlja ECRI-jev nalaz vezan za romsku populaciju, kojom se bavio poseban odeljak. Ovaj četvrti izveštaj pokazuje određen ... Read More »

3.6.2014, Politika – SE kritikuje Rumuniju zbog loše integracije Roma

Strategija integracije Roma u Rumuniji nailazi na teškoće zbog nedostatka novca i političke volje na lokalnom nivou, ocenio je danas Savet Evrope (SE). Odbor SE protiv rasizma i netolerancije izrazio je žaljenje zbog „skoro potpunog odsustva nacionalnog budžeta koji treba da se izdvaja za strategiju integracija Roma”. Nacionalni budžet Rumunije se oslanja pre svega na finansiranje od Evropske unije (EU). ... Read More »