Tag Archives: Sekretarijat Dekade inkluzije Roma

1.7.2014, Sekretarijat Dekade inkluzije Roma – Izveštaji o napretku država dostupni za preuzimanje

Izveštaji o napretku podnešeni od strane vlada, članica Inicijative Dekade, Sekretarijatu Dekade za njihovu implementaciju Nacionalnih akcionih planova Dekade i Nacionalnih romskih integracionih strategija u 2013.godini, su sada dostupni na vebsajtu: http://romadecade.org/news/decade-progress-reports-for-2013/9762 Izveštaj srpske vlade (na engleskom jeziku) je dostupan na sledećoj adresi: http://romadecade.org/cms/upload/file/9762_file11_rs-2013.pdf Read More »

17.6.2014, Vijesti – Ekonomsko snaženje Roma u direktnoj vezi s obrazovanjem

Proces ekonomskog snaženja Roma u direktnoj je vezi sa rješavanjem njihovog pravnog statusa, obrazovanja i zapošljavanja, oblastima na kojima je Crna Gora aktivno radila tokom svog predsjedavanja Dekadom, poručeno je na konferenciji u Podgorici. Dvodnevna konferencija na temu Ekonomsko osnaživanje Roma počela je danas, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Sekretarijata Fondacije Dekade inkluzije Roma. Kako je ... Read More »

10.6.2014, Sekretarijat Dekade inkluzije Roma – Tematska radionica o ekonomskom osnaživanju Roma i 26.sednica Međunarodnog nadzornog komiteta

Crnogorsko predsedništvo Dekadom će organizovati tematsku radionicu o ekonomskom osnaživanju Roma 17-18.juna 2014. u Podgorici, Crna Gora. Cilj radionice je da se: Diskutuje o ekonomskom osnaživanju nezaposlenih Roma kroz finansijsku inkluziju i socijalne ekonomske aktivnosti Razmene lekcije iz iskustva takvih inicijativa u romskim zajednicama u različitim državama Postavi osnova za razvoj okvira za tehnički zvučne i održive inicijative predvođene od ... Read More »