Tag Archives: specijalne škole

30.1.2014. – authintmail.com: Mađarski Romi osuđeni na škole za decu sa posebnim potrebama

Dok se Mađarska trudi da integriše svoju veliku romsku manjinu, relikvija obrazovnog sistema iz komunističkog doba nastavlja da određuje disproporcionalne brojeve romske dece u školama za đake sa smetnjama u učenju. U državnoj školi Petofi u Gyongyosu, 80 kilometara udaljenom od Budimpešte, većina dece uzrasta između pet i 18 godina su Romi. Oni se mogu videti kako radosno pevaju pesme ... Read More »

28.11.2013, RTS – Rome olako šalju u specijalne škole

Romski učenici i dalje su prezastupljeni u školama za obrazovanje đaka sa smetnjama u razvoju, iako je njihov broj u tim ustanovama smanjen, pokazuje istraživanje Evropskog centra za romska prava. Romi se upisuju u specijalne škole i bez mišljenja komisije, suprotno zakonu – rečeno na predstavljanju istraživanja. Izvor: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Društvo/1456350/Rome+olako+šalju+u+specijalne+škole.html Read More »

3.12.2013, romea.cz – Češki školski inspektorat: jedna trećina učenika “praktičnih škola” su Romi

28% učenika koji pohađaju škole koje obezbeđuju specijno obrazovanje su romskog porekla. To su rezultati istrage od strane Češkog školskog inspektorata, koji je sproveo popis o romskoj školskoj deci u školama namenjenim deci sa blažom mentalnom retardacijom proteklog septembra. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-school-inspectorate-one-third-of-practical-school-pupils-are-romani Read More »

6.12.2013, romea.cz – Češka Republika: romski roditelji uče kako da se njihova deca uključe u glavne tokove školstva

Otprilike 150 romskih roditelja je pohađalo seminare u 10 gradova širom Češke Republike kako bi naučili kako da spreče njihovu decu da završe u “specijalnim osnovnim školama”. Zahvaljujući scenarijima igranja uloga, roditelji su istražili kako da odbiju zvanične ponude da njihovo potomstvo bude dodeljeno takvim školama. Izvor (engleski jezik): http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-republic-romani-parents-learn-how-to-get-their-children-into-mainstream-schools Read More »