Tag Archives: stambeno pitanje Roma

20.6.2014, RTS – Iz kolektivnog centra u svoj stan

Zatvoren je kolentivni centar Salvatore u Bujanovcu. Tu su do nedavno živeli Romi raseljeni sa Kosova i Metohije, u improvizovanim barakama. Na toj lokaciji podignuta je zgrada. “Loši uslovi su bili, pod šatorima, a posle smo bili u Tehničkoj školi”, kaže Hajredin Azimi. Petnaest porodica iz Kolektivnog centra Salvatore i pet socijalno ugroženih meštana dobilo je ključeve. Stanovi su opremljeni ... Read More »

14.6.2014, romea.cz – Problemi čeških stambenih hotela ostaju nerešeni

Cela Češka Republika je bila šokirana pre tri godine snimkom inače časnih građana koji marširaju uz ultra-desničarske radikale i viču “Cigane u gasne komore” u mestu Carnsdorf. Stambeni hoteli za socijalno ranjive osobe su bili trn u njihovom oku. Demonstranti su krivili meštane tih hotela za narastao kriminalitet i buku u mestu. Pogoršana situacija je bila smirena od strane policije ... Read More »

30.5.2014, NIAR – Stambena problematika Roma

Romi, bilo da stanuju u gradu ili na selu, žive u krajnje lošim stambenim uslovima. Naselja u kojima oni žive imaju sledeće karakteristike: pravno neregulisan status, nedovoljna opremljenost infrastrukturom, prenaseljenost i veoma loš stambeni fond, siromašno okruženje i velika udaljenost od osnovnih društvenih sadržaja i servisa. Pored toga, većina Roma ne poseduje odgovarajuću dokumentaciju o vlasništvu nad svojim domovima ili ... Read More »