Tag Archives: stanovanje Roma

6.6.2014, NIAR – Nisu razvijeni kapaciteti za planiranje i sprovođenja mera unapređenja stanovanja Roma

Lokalne samouprave i Republička agencija za socijalno stanovanje nisu razvili kapacitete za planiranje i sprovođenja mera unapređenja stanovanja Roma Kapaciteti u Republičkoj agenciji za socijalno stanovanje i agencijama za socijalno stanovanje u lokalnim samoupravama i drugim telima u lokalnim samoupravama koje se bave problemima stanovanja socijalno ugroženih grupa ne omogućavaju planiranje i sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za unapređenje stanovanja ... Read More »

21.5.2014, Radio Odžaci – Opština Odžaci uključena u projekat za poboljšanje uslova stanovanja Roma

Na osnovu memoranduma o razumevanju, koji je potpisan između opštine Odžaci i Organizacije za Evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), obrazovan je Mobilni tim za inkluziju Roma. Tim je obrazovan u cilju unapređenja komunikacije i koordinacije aktivnosti kao i poboljšanja delotvornosti rada službi koje se, na lokalnom nivou, bave problemima Roma. Opština Odžaci je uključena u Projekat pod nazivom Ovde smo ... Read More »

31.10.2013, www.inkluzija.gov.rs – Uskoro bolji život Roma u Knjaževcu

U sredu, 23. oktobra 2013. godine, u Knjaževcu je potpisan sporazum o realizaciji projekta “Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja u naselju na Niškom putu” između Opštine Knjaževac i Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada. Ukupna vrednost projekta je preko 33 miliona dinara, a do kraja jula naredne godine 31 porodica imaće izgrađena kupatila i biće popravljeni ... Read More »

13.11.2013, Blic – Mirić: Česti propusti u projektima za stanovanje Roma

U Srbiji postoji politička volja za rešavanje pitanja stanovanja Roma, ali korišćenje pretpristupnih IPA fondova u te svrhe otežavaju nedovoljno pripremljeni projekti i odsustvo institucionalnog okvira za primenu, rečeno je danas na konferenciji o stanovanju Roma u Srbiji. Izvor: http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/419592/Miric-Cesti-propusti-u-projektima-za-stanovanje-Roma Read More »

Izvod iz Nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji

Uslovi stanovanja 2.1. Pravni okvir 2.1.1. Međunarodni pravni okvir Jedan od prvih dokumenata koji je započeo promociju prava na adekvatan stan jeste Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji je 1966. godine usvojila Generalna skupština UN. Savet Evrope je, takođe, usvojio čitav niz dokumenata koji se odnose na jednak pristup stanovanju i na potrebu obezbeđivanja odgovarajućeg smeštaja. Evropska ... Read More »