Tag Archives: Strategija za inkluziju Roma

3.7.2014, ljudskaprava.gov.rs – Polazna studija za novu Strategiju za inkluziju Roma usklađenu sa Strategijom Evropa 2020.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo – Beograd, radi na Polaznoj studiji za novu Strategiju za inkluziju Roma usklađenu sa Strategijom Evropa 2020. U Beogradu je planirano održavanje dva konsulatativna sastanka na kojima će se razgovarati o osnovama Polazne studije i pitanjima bitnim za inkluziju Roma, iz perspektive državnih i ... Read More »