Tag Archives: strategija za Rome

20.6.2014, romea.cz – Komentar: Cilj češke strategije su aktivni, emancipovani Romi do 2020.godine

Vladine strategije najčešće nisu najatraktivnije ili najčitljivije među tekstovima. Što se tiče položaja romskog naroda, čitaoci mogu pronaći mnotšvo vladinih dokumanata koji su već napravljeni, uključujući tu i Strategiju za borbu protiv socijalne isključenosti ili Strategiju za socijalnu inkluziju. Sada novi dokument traži našu pažnju – naime, Romska integrativna strategija do 2020.godine (Strategija 2020). Korisnost ovih strateških planova se sastoji ... Read More »

18.6.2014, romea.cz – Komentar: Češka strategija za Rome bi trebala više podržati romsku inteligenciju

Uprkos svim konceptima i naporima koji su uloženi do današnjeg dana, položaj romskog naroda u Češkoj Republici se pogoršava. Prema procenama, 80.000-100.000 Roma (procenjena trećina od svih Roma koji žive u Češkoj Republici) se bore sa mučnim problemima socijalne isključenosti. Tokom proteklih nekoliko godina određeni negativni fenomeni su dramatično narasli u oblasti stanovanja, zaduženosti i teritorijalne segregacije. Pored toga, socijalne ... Read More »