Tag Archives: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

26.5.2014, inkluzija.gov.rs – Održana obuka “Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva: približavanje socijalnom procesu Evropske unije”

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je u Službi za upravljanje kadrovima održao obuku pod nazivom “Socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva: približavanje socijalnom procesu Evropske unije”. Teme ove redovne godišnje obuke koju Tim organizuje su bile: socijalno uključivanje i pregovori o pristupanju Evropskoj uniji, pregovori o pristupanju iz ugla EU, socijalno uključivanje u relevantnim pregovaračkim poglavljima, ... Read More »

26.5.2014, inkluzija.gov.rs – Javno predavanje o pokazateljima socijalnog uključivanja i socijalne zaštite u EU

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Republički zavod za statistiku, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Svetska banka organizuju javno predavanje dr Erika Marliera (CEPS/INSTEAD) na temu Izrada komparativnih pokazatelja socijalnog uključivanja i socijalne zaštite na nivou EU: svrha, metodološki okvir i uloga u okviru Strategije Evropa 2020. Predavanje će se održati u utorak, 27. maja 2014. ... Read More »