Tag Archives: zaštita manjina

16.6.2014, NIAR – Novi evropski manjinski standard

Novi evropski manjinski standard traži aktivni odnos država prema očuvanju identiteta manjina u vidu preuzimanja potrebnih ili specijalnih mera. I manjinski standard OEBS-a i Saveta Evrope, koji čine evropski standard u oblasti zaštite manjina, pokazuju da suština manjinske zaštite nije u odredbama, institucionalno-pravnim okvirima nego, pre svega u politici vlade i praktičnom ponašanju svih, političkih i nepolitičkih aktera u društvu. ... Read More »