Tag Archives: zaštita podataka

17.1.2014. – fra.europa.eu: Novi FRA izveštaji o zaštiti podataka u EU

FRA (Agencija EU za fundamentalna prava, prim.aut.) će objaviti u januaru dva nova izveštaja o zaštiti podataka. Jedan će se baviti pristupom pravnim lekovima zaštite podataka država članica EU, dok će drugi biti priručnik o evropskom zakonu o zaštiti podataka razvijen zajedno sa Savetom Evrope. Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/event/2014/new-fra-reports-data-protection-eu Read More »