Tag Archives: žrtve nasilja

25.11.2013, www.inkluzija.gov.rs – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas se obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ustanovljen sa ciljem da se skrene pažnja na činjenicu da su žene širom sveta žrtve nasilja, nasilja u porodici, seksualnog zlostavljanja i drugih oblika nasilja. Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ova konvencija predstavlja najsveobuhvatniji međunarodni ... Read More »